Thực đơn

Đuôi Heo Chiên Mắm
Đuôi Heo Chiên Mắm
80,000 vn
Gỏi Ốc
Gỏi Ốc
80,000 vn
Mực Trứng Hấp Hạnh
Mực Trứng Hấp Hạnh
80,000 vn
Tôm Rang Me
Tôm Rang Me
80,000 vn
Cá Ngừ Nhúm Giấm
Cá Ngừ Nhúm Giấm
90,000 vn
Tôm Vỗ Theo thời giá
Tôm Vỗ Theo thời giá
0 vn
Món Cá Mú theo thời giá
Món Cá Mú theo thời giá
0 vn
Cua Huỳnh Đế Đảo Phú Qúy
Cua Huỳnh Đế Đảo Phú Qúy
0 vn
Cá Ngừ Nướng
Cá Ngừ Nướng
70,000 vn